You are browsing the official
KADEKA website in Vietnam

Phương Thức Thanh Toán

Phương Thức Thanh Toán của KNK Việt Nam

1. Phương thức Giao hàng trả tiền mặt chỉ áp dụng đối với những khu vực chúng tôi hỗ trợ giao nhận miễn phí tại Tp. HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu và nội thành Tp. Hà Nội hoặc mua hàng trực tiếp tại phòng trưng bày sản phẩm KNK Việt Nam.

2. Phương thức Thanh toán trước (bằng cách chuyển khoản): Áp dụng cho khách hàng ngoài khu vực hỗ trợ giao nhận miễn phí và khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này.

TÀI KHOẢN CÔNG TY TNHH KNK VIỆT NAM:

Tài khoản 1:  Số tài khoản: (VND) 0521042844058  -  Mở tại: ABBank – Sở giao dịch

Tài khoản 2:  Số tài khoản: (VND) 060092809598  -   Mở tại: Sacombank – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch

Welcome to kadeka Viet Nam, kadeka wine chillers