Quý khách đang xem trang web chính
thức duy nhất của KADEKA tại Việt Nam

Tủ Ướp Vang
 • Tủ ướp đa dung KADEKA KP115ER

  Trữ lượng 10-12 chai (Bordeaux 0,75l)
  Một vùng nhiệt độ: 5-20°C
 • Tủ Ướp Vang KADEKA (Version 2021)

  Tủ ướp vang 1 vùng - 2 vùng nhiệt độ
  Cài đặt nhiệt độ có thể được điều chỉnh từ 5℃ đến 18℃ (41℉ đến 64℉).
 • Tủ Ướp Vang KADEKA SIGNATURE - KS194-KS106-KS54

  Tủ ướp vang 1 vùng nhiệt độ
  Cài đặt nhiệt độ có thể được điều chỉnh từ 5℃ đến 22℃ (41℉ đến 72℉).
 • Tủ Ướp Vang KADEKA SIGNATURE - KS140

  Tủ ướp vang 1 vùng nhiệt độ
  Cài đặt nhiệt độ có thể được điều chỉnh từ 5℃ đến 22℃ (41℉ đến 72℉).
 • Tủ Ướp Vang KADEKA - KA165T

  Gồm 2 vùng nhiệt độ
  Ngăn trên: Cài đặt nhiệt độ có thể được điều chỉnh từ 5℃ đến 18℃ (40℉ đến 64℉).
  Ngăn dưới: Cài đặt nhiệt độ có thể được điều chỉnh từ 5℃ đến 18℃ (40℉ đến 64℉).
 • Tủ Ướp Vang KADEKA - KA143T

  Gồm 3 vùng nhiệt độ
  Ngăn trên: Cài đặt nhiệt độ có thể được điều chỉnh từ 5℃ đến 18℃ (40℉ đến 64℉).
  Ngăn giữa: Cài đặt nhiệt độ có thể được điều chỉnh từ 5℃ đến 12℃ (40℉ đến 54℉).
  Ngăn dưới: Cài đặt nhiệt độ có thể được điều chỉnh từ 12℃ đến 18℃ (54℉ đến 64℉).
 • Tủ Ướp Vang KADEKA - KSJ168EW

  Tủ ướp vang 1 vùng nhiệt độ
  Cài đặt nhiệt độ có thể được điều chỉnh từ 7℃ đến 18℃ (44℉ đến 64℉).
 • Tủ Ướp Vang KADEKA - KA110WR

  Tủ ướp vang 1 vùng nhiệt độ
  Cài đặt nhiệt độ có thể được điều chỉnh từ 7℃ đến 18℃ (44℉ đến 64℉).
 • Tủ Ướp Vang KADEKA - KA45WR

  Gồm 2 vùng nhiệt độ
  Ngăn trên: Cài đặt nhiệt độ có thể được điều chỉnh từ 5℃ đến 12℃ (40℉ đến 54℉).
  Ngăn dưới: Cài đặt nhiệt độ có thể được điều chỉnh từ 12℃ đến 18℃ (54℉ đến 64℉).
 • Tủ Ướp Vang KADEKA - KA39WR

  Tủ ướp rượu vang 1 vùng nhiệt độ
  Cài đặt nhiệt độ có thể được điều chỉnh từ 7℃ đến 18℃ (44℉ đến 64℉).
 • Tủ Ướp Vang KADEKA - KA24WR

  Tủ ướp rượu vang 1 vùng nhiệt độ
  Cài đặt nhiệt độ có thể được điều chỉnh từ 5℃ đến 18℃ (41℉ đến 64℉).
 • Tủ Ướp Vang KADEKA - KSJ115EW

  Tủ ướp rượu vang 1 vùng nhiệt độ
  Cài đặt nhiệt độ có thể được điều chỉnh khoảng từ 6℃ đến 16℃ (43℉ đến 57℉).

Welcome to kadeka Viet Nam, tủ ướp rượu cao cấp thương hiệu Nhật