Quý khách đang xem trang web chính
thức duy nhất của KADEKA tại Việt Nam

Phụ Kiện
 • Ly Bordeaux 1LS04BD27E

  Ly Bordeaux 1LS04BD27E

  • 1LS04BD27E
  • Thương hiệu Lucaris (Thái Lan)
  • Dung tích 770 ml
  • Chiều cao 275,5 mm
  • Chất liệu pha lê
  • Phục vụ vang đỏ
  • Bộ 6 ly / thùng
  • Sản xuất Thái Lan
  Kích thước:
  Dung tích: 770 ml – Cao: 275,5 mm

  2.030.000đ

 • Ly Cabernet 1LS04CB19E

  Ly Cabernet 1LS04CB19E

  • 1LS04CB19E
  • Thương hiệu Lucaris (Thái Lan)
  • Dung tích 545 ml
  • Chiều cao 263,0 mm
  • Chất liệu pha lê
  • Phục vụ vang đỏ
  • Bộ 6 ly / thùng
  • Sản xuất Thái Lan
  Kích thước:
  Dung tích: 545 ml – Cao: 263,0 mm

  1.870.000đ

 • Ly Champagne 1LS04CP09E

  Ly Champagne 1LS04CP09E

  • 1LS04CP09E
  • Thương hiệu Lucaris (Thái Lan)
  • Dung tích 270 ml
  • Chiều cao 270,0 mm
  • Chất liệu pha lê
  • Phục vụ vang sủi - champagne
  • Bộ 6 ly / thùng
  • Sản xuất Thái Lan
  Kích thước:
  Dung tích: 270 ml – Cao: 270,0 mm

  2.030.000đ

 • Ly Riesling 1LS03RL11E

  Ly Riesling 1LS03RL11E

  • 1LS03RL11E
  • Thương hiệu Lucaris (Thái Lan)
  • Dung tích 320 ml
  • Chiều cao 225,5 mm
  • Chất liệu pha lê
  • Phục vụ vang trắng – vang hồng
  • Bộ 6 ly / thùng
  • Sản xuất Thái Lan
  Kích thước:
  Dung tích: 320 ml – Cao: 225,5 mm

  1.240.000đ

 • Bình thở vang 4GB01G0015

  Bình thở vang 4GB01G0015

  • 4GB01G0015
  • Thương hiệu Lucaris (Thái Lan)
  • Dung tích 0,75 L
  • Chiều cao 249,0 mm
  • Chất liệu pha lê
  • Phục vụ vang đỏ
  • 1 bình / thùng
  • Sản xuất Thái Lan
  Kích thước:
  Dung tích: 0,75 L – Cao: 249,0 mm

  2.080.000đ

 • Bình thở vang 4GB01G0017

  Bình thở vang 4GB01G0017

  • 4GB01G0017
  • Thương hiệu Lucaris (Thái Lan)
  • Dung tích 1,0 L
  • Chiều cao 292,0 mm
  • Chất liệu pha lê
  • Phục vụ vang đỏ
  • 1 bình / thùng
  • Sản xuất Thái Lan
  Kích thước:
  Dung tích: 1,0 L – Cao: 292,0 mm

  1.780.000đ

Welcome to KADEKA Việt Nam, tủ ướp vang cao cấp