Quý khách đang xem trang web chính
thức duy nhất của KADEKA tại Việt Nam

Glass Riesling 1LS03RL11E

1LS03RL11E

 • Lucaris brand (Thailand)
 • Capacity 320 ml
 • Over all height 225.5 mm
 • Material crystal
 • For white wine - rose wine
 • 6 glasses / pack
 • Made in Thailand
Kích thước:
Capacity: 320 ml – Height: 225.5 mm

Giá bán: 1.240.000đ

Tổng tiền:

Sản phẩm liên quan
 • Wine glass Bordeaux 1LS04BD27E

  Glass Bordeaux 1LS04BD27E

  • 1LS04BD27E
  • Lucaris brand (Thailand)
  • Capacity 770 ml
  Kích thước:
  Capacity: 770 ml – Height: 275.5 mm

  2.030.000đ

 • Glass Cabernet 1LS04CB19E

  Glass Cabernet 1LS04CB19E

  • 1LS04CB19E
  • Lucaris brand (Thailand)
  • Capacity 545 ml
  Kích thước:
  Capacity: 545 ml – Height: 263.0 mm

  1.870.000đ

 • Glass Champagne 1LS04CP09E

  Glass Champagne 1LS04CP09E

  • 1LS04CP09E
  • Lucaris brand (Thailand)
  • Capacity 270 ml
  Kích thước:
  Capacity: 270 ml – Height: 270.0 mm

  2.030.000đ

 • Decanter (S) 4GB01G0015

  Decanter (S) 4GB01G0015

  • 4GB01G0015
  • Lucaris brand (Thailand)
  • Capacity 0.75 L
  Kích thước:
  Capacity: 0.75 L – Height: 249.0 mm

  2.080.000đ

 • Carafe (L) 4GB01G0017

  Carafe (L) 4GB01G0017

  • 4GB01G0017
  • Lucaris brand (Thailand)
  • Capacity 1.0 L
  Kích thước:
  Capacity: 1.0 L – Height: 292.0 mm

  1.780.000đ

Welcome to kadeka Viet Nam, tủ ướp rượu cao cấp thương hiệu Nhật