Quý khách đang xem trang web chính
thức duy nhất của KADEKA tại Việt Nam

Các Sản Phẩm KADEKA Không Được Bảo Hành Và Sửa Chữa

Thư cảnh báo

V/v: Hàng thanh lý phế liệu

Nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng khi mua sản phẩm tủ ướp rượu vang thương hiệu KADEKA, Công ty TNHH KnK Việt Nam xin trân trọng thông báo:

Trong cơn bão số 9 tháng 11 năm 2018 tại Tp.Hồ Chí Minh, Công ty TNHH KnK Việt Nam bị thiệt hại do ngập nước một số tủ ướp rượu vang thương hiệu KADEKA. Toàn bộ hàng hóa đã được Công ty TNHH KnK Việt Nam mua bảo hiểm của Tổng Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt theo Đơn Bảo Hiểm số 1637976.

Tổng Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt đã tổ chức đấu thầu thanh lý phế liệu hàng bị ướt vào ngày 25 tháng 04 năm 2019 tại văn phòng Bảo Việt Sài Gòn. Theo Biên Bản Mở Thầu Thanh Lý Tài Sản Bị Thiệt Hại, chi tiết đơn vị trúng thầu như sau:

Bên trúng thầu là: Công Ty TNHH TM DV và SX Thưởng Thưởng

Địa chỉ: Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội

Theo Điều 5 của Hợp Đồng Mua Bán Hàng Thanh Lý số 01-2019/KNK-HĐMBHTL ký ngày 25/4/2019, Công ty TNHH KnK Việt Nam được quyền miễn trừ toàn bộ trách nhiệm bảo hành, trách nhiệm bồi thường thiệt hại, rủi ro pháp lý phát sinh v.v. đối với lô hàng bị ngập nước này.

Danh sách Model và số Series các sản phẩm tủ rượu bị ngập nước như sau:

TT

Model

Serial

Số lượng (cái)

1

KS-194TL

171200002; 18030004; 18090012; 18090015; 18090020;

5

2

KS-106TL

17120008; 17120007; 17120006; 17120005;

4

3

KS-140TL

18060015;

1

4

KSJ-115EW

AB85152084860000005; AB85152084860000009; AB85152084860000019; AB85152084860000042; AB85152084860000058; AB85152084860000063; AB85152084860000069; AB85152084860000079; AB85152084860000090; AB85152084860000097; AB85152084860000117; AB85152084860000130; AB85152180498000087; AB85152180498000144; AB85152180498000115;

15

5

KA-39WR

JG39S1/SS18080017; JG39S1/SS18080018; JG39S1/SS18080024; JG39S1/SS18080025;

4

6

KA-45WR

WC45S18080097;

1

7

KA-143T

WC168CS13100008; WC168CS14030015; WC168DS12090067; WC168C17080007; WC168C17080009;

5

8

KA-165T

WC165D17040019; WC165D17070004; WC165D17070011; WC165BSS18080021; WC165BSS18080022; WC165BSS18080023; WC165BSS18080024; WC165BSS18080025; WC165BSS18080026; WC165BSS18080031; WC165BSS18080032; WC165BSS18080033; WC165BSS18080037;WC165DS10030017; WC165DS12070033; WC165DS13030021; WC165DS13060001;

17

9

KA-110WR

JG100ASS16080054; JG100ASS18080023; JG100ASS18080028; JG100ASS18080032; JG100ASS18080036; JG100ASS18080037; JG100ASS18080038; JG100ASS18080040;

8

10

KSJ-168EW

JG166ASS18060004; JG166ASS18060005; JG166ASS18060006; JG166ASS18060008; JG166ASS18060009; JG166ASS18060011; JG166ASS18060013; JG166ASS18060026; JG166ASS18080029; JG166ASS18080031; JG166ASS18080032; JG166ASS18080033; JG166ASS18080035; JG166ASS18080036; JG166ASS18080037; JG166ASS18080038; JG166ASS18080042; WC165D16080008; WC168SS14060009; WC168SS14060018; WC168SS10050011; WC168SS11060014;

22

 

Tất cả các sản phẩm này đã được đánh giá và giám định là hàng hóa đã bị ngập nước bởi Công Ty TNHH Giám Định và Tư Vấn EPM – địa chỉ K03/03 Nguyễn Thành Hãn, Tp. Đà Nẵng.

Bằng thư cảnh báo này, chúng tôi gồm Công Ty TNHH KnK Việt Nam và chủ sở hữu thương hiệu KADEKA Nhật Bản không xem các sản phẩm nêu trong danh sách bên trên là sản phẩm kinh doanh và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm bảo hành, sửa chữa hay liên đới tới tất cả các loại rủi ro về tài sản và tính mạng đối với các sản phẩm này nếu bên mua (bên trúng thầu) tự ý bán, tặng hay cố tình sử dụng lại.

Quí khách hàng Lưu ý: Tất cả các sản phẩm tủ ướp rượu vang KADEKA chính hãng phải còn nguyên thùng, nguyên tem nhãn, có phiếu bảo hành bằng thẻ từ, được đăng kí bảo hành qua tổng đài 6020, có đầy đủ các chứng chỉ Quacert và nhãn năng lượng, do duy nhất Công TNHH KnK Việt Nam phân phối tại Việt Nam.

Trân trọng,

CÔNG TY TNHH KnK VIỆT NAM

Thông tin: Các Sản Phẩm KADEKA Không Được Bảo Hành Và Sửa Chữa

Welcome to kadeka Viet Nam, tủ ướp rượu cao cấp thương hiệu Nhật