Quý khách đang xem trang web chính
thức duy nhất của KADEKA tại Việt Nam

Tủ Ướp Rượu
 • Tủ Ướp Rượu - KA 165T

  Gồm 2 vùng nhiệt độ

  Ngăn trên: Cài đặt nhiệt độ có thể được điều chỉnh từ 5 ℃ đến 18 ℃
  (40 ℉ đến 64 ℉).

  Ngăn dưới: Cài đặt nhiệt độ có thể được điều chỉnh từ 5 ℃ đến 18 ℃
  (40 ℉ đến 64 ℉).
 • Tủ Ướp Rượu - KA 143T

  Gồm 3 vùng nhiệt độ

  Ngăn trên: Cài đặt nhiệt độ có thể được điều chỉnh từ 5 ℃ đến 18 ℃
  (40 ℉ đến 64 ℉).

  Ngăn giữa: Cài đặt nhiệt độ có thể được điều chỉnh từ 5 ℃ đến 12 ℃
  (40 ℉ đến 54 ℉).

  Ngăn dưới: Cài đặt nhiệt độ có thể được điều chỉnh từ 12 ℃ đến 18 ℃
  (54 ℉ đến 64 ℉).
 • Tủ Ướp Rượu - KSJ 168EW

  Bạn có thể thay đổi các thiết lập hiển thị nhiệt độ từ Fahrenheit sang Celsius bằng cách nhấn các nút / ℃ º F.

  Fahrenheit (F) hoặc C (C) sẽ sáng lên để cho biết nhiệt độ điều chỉnh.
 • Tủ Ướp Rượu - KA 110WR

  Bạn có thể thay đổi các thiết lập hiển thị nhiệt độ từ Fahrenheit sang Celsius bằng cách nhấn các nút / ℃ º F.

  Fahrenheit (F) hoặc C (C) sẽ sáng lên để cho biết nhiệt độ điều chỉnh.
 • Tủ Ướp Rượu - KA 45WR

  Tủ rượu có hai vùng nhiệt độ:
  • Ngăn trên - nhiệt độ khoảng 5 ℃ đến 12 ℃
  • Ngăn dưới - Phạm vi nhiệt độ 12 ℃ đến 18 ℃
 • Tủ Ướp Rượu - KA 39WR

  Nên đặt tủ rượu ở nơi khu vực có nhiêt độ phòng trong khoảng 32 – 900F (tương đương với 0 – 350C). Nhiệt độ môi trường phòng quá cao hay quá thấp đều có thể ảnh hưởng tới hoạt động của tủ....
 • Tủ Ướp Rượu - KA 24WR

  Cài đặt nhiệt độ mong muốn bằng cách nhấn nút UP/DOWN.

  Nhiệt độ điều chỉnh được trong khoảng từ 5 ° C ~ 18 ° C.
 • Tủ Ướp Rượu KSJ 115EW

  Tủ ướp rượu chỉ sử dụng trong gia đình, và chỉ lưu trữ sản phẩm thức uống đóng chai và lon với nhiệt độ cao hơn 0 độ C – 35 độ F.
Welcome to kadeka Viet Nam, tủ ướp rượu cao cấp thương hiệu Nhật